เลือกหน้า

พลังงานทดแทน

ผู้ให้บริการแบบครบวงจร

บริษัท พรีซิชั่น คอนโทรล (ไทยแลนด์) จำกัด ได้พัฒนาและสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หลายแห่ง ที่ให้บริการด้านวิศวกรรม การจัดหา การก่อสร้าง (EPC) และการจัดหาเงินทุนให้กับลูกค้าของเรา ประสบการณ์ของเรา รวมถึง

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภาคพื้นดิน

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำ

เราให้บริการสูงสุดแก่ลูกค้าที่สำคัญของเรา

สร้าง MW

ประสบการณ์การทำงาน

สร้าง MW

ภาวะโลกร้อนทำให้รูปแบบสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปทั่วโลก การชะลอภาวะโลกร้อน ทำให้มีความต้องการแหล่งพลังงานทางเลือกเพิ่มขึ้น เพื่อมีส่วนในการจัดหาพลังงานที่ยั่งยืนในปี พ.ศ. 2550 PCT ได้เริ่มธุรกิจในด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ได้ออกแบบ และสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มาแล้วมากกว่า 219.0MW PCT ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในฐานะผู้นำ ผู้พัฒนาและผู้รับเหมา EPC และยังมีส่วนร่วมในงานต่างๆที่จัดขึ้นโดย Thailand Photovoltaic Association (TPVA) ด้วยการวิจัยและพัฒนาโรงงานที่สร้างขึ้นในจังหวัดสระบุรี เราสามารถทดสอบแผงโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์ อินเวอร์เตอร์ และโครงสร้างต่างๆ เพื่อเรียนรู้การทำงานของพารานอมิเตอร์ ระบบไฟฟ้าและวิธีการกำหนดค่าระบบที่เหมาะสม จากนั้นเราสามารถใช้ประสบการณ์ที่ได้รับจากไซต์ ในการออกแบบโรงไฟฟ่้าของเรา ไม่เพียงแต่ตรงตามความต้องการของลูกค้าเท่านั้น แต่ยังผลิตไฟฟ้าได้ในปริมาณที่เหมาะสมอีกด้วย ด้วยเหตุนี้จึงช่วยให้ลูกค้าได้รับโซลูชันแบบครบวงจร

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภาคพื้นดิน

พรีซิชั่น คอนโทรล (ไทยแลนด์) นำเนอวิธีแก้ปัญหาสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภาคพื้นดินขนาดใหญ่ เรามีประสบการณ์และเทคโนโลยีที่พิสูจน์แล้วว่าช่วยทำให้เจ้าของคุ้มค่ากับการลงทุนโดยมีความเสี่ยงขั้นต่ำ เมื่อพิจารณาถึงความซับซ้อนของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และการมีส่วนร่วมในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนเป็นเวลาหลายปี เราสามารถมั่นใจในการนำเสนอการออกแบบครบวงจรเพื่อความพร้อมใช้งานของระบบที่ดีขึ้น และอัตราผลตอบแทนพลังงานสูงสุดในระยะยาวซึ่งรวมถึงสิ่งที่จำเป็นและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยแนวคิดการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด เราสามารถช่วยเจ้าของออกแบบโซลาร์ฟาร์มควบคู่ไปกับการเกษตรภายในพื้นที่เดียวกันให้เกิดประโยชน์ทางการเงินมากขึ้น และลดต้นทุนสำหรับการลงทุนด้านพลังงานแสงอาทิตย์ และด้วยเทคโนโลยีตัวติดตามพลังงานแสงอาทิตย์ที่คุ้มค่าล่าสุดของเรา เราสามารถเพิ่มผลผลิตพลังงานได้มากขึ้นและทำให้สามารถลงทุนพลังงานแสงอาทิตย์ได้มากขึ้น

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา เป็นระบบผลิตไฟฟ้าที่สามารถติดตั้งได้ทั้งบ้านที่อยู่อาศัยอาคารสำนักงาน อาคารโรงงาน หลังคาที่จอดรถ ซึ่งระบบจะผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองร่วมกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าและช่วยลดค่าไฟฟ้ารายเดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสบการณ์โครงการที่ผ่านมาของเราทำให้เราสามารถกำหนดรูปแบบ PV ที่แม่นยำยิ่งขึ้นและการกำหนดค่าระบบสำหรับสภาพหลังคาที่แตกต่างกัน เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างต้นทุนการลงทุนและการใช้พลังงาน การออกแบบระบบควบคุมของเราช่วยให้สามารถสลับระหว่างพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานกริดโดยอัตโนมัติ เพื่อให้แน่ใจว่าแหล่งจ่ายไฟไม่หยุดชะงักพร้อมการควบคุมต้นทุนที่ดีขึ้น

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำ

โซลาร์ลอยน้ำเป็นทางเลือกใหม่ที่ดีที่สุดสำหรับสถานที่ที่มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ แต่มีพื้นที่ดินและบนหลังคาจำกัด ด้วยการทดลองระบบโซลาร์ลอยน้ำของเรา สำหรับการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ และด้วยการออกแบบทางวิศวกรรมที่ถูกต้อง โซลาร์ลอยน้ำสามารถให้ผลผลิตพลังงานที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับการติดตั้งบนหลังคา และยังช่วยลดต้นทุนการติดตั้งได้ดีกว่าบนพื้นดินและบนหลังคา

ระบบจัดเก็บแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์

ระบบจัดเก็บแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ได้รับการออกแบบมาเพื่อเก็บพลังงานส่วนเกินที่ผลิตจากแผงโซลาร์เซลล์ และมักจะทำงานควบคู่ไปกับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งใช้สำหรับการติดตั้งแบบใช้เอง ตัวอย่างเช่น ห้างสรรพสินค้า

ด้วยการจัดเก็บแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีการหยุดชะงักของการใช้พลังงานในช่วงชั่วโมงที่ไม่มีการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ โดยไม่ต้องพึ่งพาพลังงานจากกริดเ ช่นฝนตก และเวลากลางคืน แทนที่จะจัดหาระบบจัดเก็บแบตเตอรี่เพียงง่ายๆ เราศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการใช้พลังงานของผู้ใช้ปลายทาง และนำเสนอโซลูชันที่คุ้มค่าและเชื่อถือได้เพื่อให้เหตุผลของผลตอบแทนการลงทุน

การออกแบบการจัดเก็บแบตเตอรี่แสงอาทิตย์ ไม่ได้เป็นเพียงการนำฮาร์ดแวร์มาใช้ แต่ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับด้านวิศวกรรม และนี่คือคุณค่าของเรา

ระบบบำบัดน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

การกรองน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ’ เกี่ยวข้องกับการกรองน้ำเพื่อดื่มและวัตถุประสงค์ในครัวเรือนผ่านการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบต่างๆ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการบำบัดน้ำกลายเป็นเรื่องปกติมากขึ้น เนื่องจากเป็นการแก้ไขที่ใช้เทคโนโลยีต่ำ ซึ่งใช้พลังงานจากดวงอาทิตย์เพื่อทำให้น้ำสะอาดและมีสุขภาพดีขึ้น สำหรับการใช้งานและการบริโภคของมนุษย์

การบำบัดน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับชุมชนในชนบท เนื่องจากพวกเขาไม่มีระบบกรองน้ำในรูปแบบอื่น ๆ คุณลักษณะที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการทำน้ำให้สะอาดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ คือไม่มีข้อกำหนดเรื่องเชื้อเพลิง เนื่องจากไม่มีเชื้อเพลิง การใช้พลังงานแสงอาทิตย์จึงดีกว่าแหล่งพลังงานทั่วไป เนื่องจากไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ (ภาวะโลกร้อน ฝนกรด การสูญเสียโอโซน) หรืออันตรายต่อสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับมลภาวะ

พารานอมิเตอร์ และ เซนเซอร์ตรวจจับสภาพอากาศ

เพื่อให้โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้ประสิทธิภาพที่ถูกต้อง จำเป็นต้องมีเซ็นเซอร์ตรวจจับสภาพอากาศที่มีความแม่นยำสูง เช่น พารานอมิเตอร์ ความเร็วลม อุณหภูมิแผง อุณหภูมิแวดล้อม เป็นต้น และด้วยข้อมูลเซ็นเซอร์เหล่านี้ จะช่วยอย่างมากในการทำงานและการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และผลิตไฟฟ้าได้ตามที่กำหนด

ในฐานะผู้รับเหงา เราเข้าใจข้อกำหนดเซ็นเซอร์ดังกล่าว และเราเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายเซ็นเซอร์ตรวจวัดสภาพอากาศที่ดีที่สุดสำหรับโรงงานพลังงานแสงอาทิตย์ จากแบรนด์ Kipp & Zonen และ Theodor และแม้แต่การติดตั้งระบบสอบเทียบพารานอมิเตอร์ในสำนักงานของเรา เพื่อให้บริการสอบเทียบอย่างรวดเร็วในการรักษาความแม่นยำของพารานอมิเตอร์ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของการวัดประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

SCADA และ ระบบตรวจสอบ HMI

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 38 ปี ในอุตสาหกรรมอัตโนมัติ บริษัท พรีซิชั่น คอนโทรล ประเทศไทย ได้ใช้ความรู้ และประสบการณ์ในการออกแบบ และสร้างระบบ SCADA เพื่อตรวจสอบกิจกรรมของโรงงานทั้งหมด รวมทั้งติดตามการผลิตไฟฟ้าประจำวันจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

เพื่อก้าวหน้าจึงต้องมีการอัพเกรดทุกๆระยะของการพัฒนาของเรา เรามีการพัฒนระบบตรวจสอบถึง 5 รุ่น สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สิ่งนี้เป็นไปได้ด้วยประสบการณ์อย่างมากมายที่เราได้รับจากการติดตั้งรวมกว่า 180 เมกะวัตต์ในโรงงานต่างๆ ที่มีแผงโซลาร์เซลล์และมีการกำหนดค่าอินเวอร์เตอร์ที่แตกต่างกัน

ระบบล้างแผงอัตโนมัติ

ระบบล้างแผงอัตโนมัติที่ล้ำสมัยของเรามีการกำหนดค่าสำหรับแต่ละโรงงานพลังงานแสงอาทิตย์เฉพาะของคุณ เพื่อให้การทำงานและการบำรุงรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การล้างแผงโซลาร์เซลล์เป็นกิจกรรมประจำที่สำคัญ เพื่อให้แน่ใจว่าแผงโซลาร์เซลล์มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม สถานที่ตั้ง เช่น หลังคาระดับสูงจะเพิ่มค่าแรงในการบำรุงรักษา และอาจเกิดความผิดพลาดของคนในกระบวนการล้างแผง และด้านความปลอดภัยที่อาจจะเกิดขึ้น

ด้วยเหตุนี้ ระบบล้างแผงอัตโนมัติจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับการล้างด้วยแรงงาน ด้วยต้นทุนที่สูงขึ้นเล็กน้อย แต่สามารถใช้ประโยชน์จากต้นทุนได้ในระยะเวลาหลายปี ระบบเครื่องล้างอัตโนมัติของเราเป็นแบบไม่ใช้น้ำ สามารถปกป้องและรับรองประสิทธิภาพของแผงโซลาร์เซลล์ทำอายุการใช้งานได้มากขึ้น

การดำเนินงานและการบำรุงรักษา

ทีมสนับสนุนการบริการลูกค้าของบริษัทพรีซิชั่น คอนโทรล มุ่งมั่นเพื่อเป้าหมายเดียว : ให้บริการที่ดีที่สุดในผลิตภัณฑ์และลูกค้าของเรา

ทีมสนับสนุนการบริการลูกค้าของบริษัทพรีซิชั่น คอนโทรล มีคุณสมบัติในการบริการ บำรุงรักษา และ สนับสนุนระบบ กาช่วยเหลือ สามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง 365 วันต่อปีตามสัญญา ด้วยหน้าที่หลักพื้นฐานคือ การบำรุงรักษาและสนับสนุนระบบควบคุมความปลอดภัย ขอบเขตการให้บริการสามารถขยายไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงาน แรงจูงใจในการปรับปรุงความปลอดภัย และประสิทธิภาพ การออกแบบ และการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคตลอดจนการริเริ่มด้านคุณภาพ เรียนรู้เกี่ยวกับบริการของเราที่มีให้โดยวิศวกรบริการที่ผ่านการรับรองของเรา

ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์

บริษัท พรีซิชั่น คอนโทรล (ไทยแลนด์) จำกัด นำเสนอผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมที่ไม่เหมือนใคร สำหรับความต้องการด้านพลังงานแสงอาทิตย์ของคุณ พวกเรา มีให้เลือกมากมาย ตั้งแต่ แผงโซลาร์เซลล์ อินเวอร์เตอร์ ขั้วต่อ MC4 สายเคเบิล แบตเตอรี่ และอื่นๆ เรานำเสนอแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติมากมายที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม คลิกด้านล่าง หรือติดต่อพนักงานขายของเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม