เลือกหน้า

การอบรม และบริการ

บริการสอบเทียบ Kipp & Zonen แบบครบวงจร

บริษัท พรีซิชั่น คอนโทรล (ไทยแลนด์) จำกัด นำเสนอโซลูชั่นสำหรับการสอบเทียบซ่อมแซม และแก้ไขปัญหาของไพราโนมิเตอร์และเซ็นเซอร์ทั้งหมด

ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยของเราได้รับการอนุมัติ และรับรองโดย Kipp & Zonen ตาม

มาตรฐานขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO)

"เราสร้างอนาคต อนาคตที่มั่นคง"